Hoàng đế nội kinh

THIÊN 80 : PHƯƠNG THỊNH SUY LUẬN

 •   09/11/2013 09:52:45 AM
 •   Đã xem: 2110

Lôi Công hỏi rằng: Về khí nhiều ít, thế nào là nghịch? Thế nào là tùng? [1] Hoàng Đế dạy rằng:

Hoàng đế nội kinh tố vấn

THIÊN 79 : ÂM DƯƠNG LOẠI LUẬN

 •   09/11/2013 09:52:24 AM
 •   Đã xem: 2073

Hoàng Đế nói rằng: Tam dương là “Kinh” Nhị dương là Duy, Nhất dương là du bộ. Nhân đó biêt chung thủy của năm Tàng [1] Tam dương là Biểu, Nhị âm là Lý, Nhất Âm là chí tuyệt (cuối cùng), hợp với hối sóc, sẽ đầy đủ cái chính lý về sự sinh trưởng [2] Hoàng Đế hỏi:

Hoàng đế nội kinh tố vấn

THIÊN 78 : TRƯNG TỨ THẤT LUẬN

 •   09/11/2013 09:52:04 AM
 •   Đã xem: 1620

Hoàng Đế dạy Lôi Công rằng: Kinh mạch mười hai, Lạc mạch ba trăm sáu mươi lăm… Những cái đó, phần nhiều mọi người điều hiểu và các Y giả cũng đều biết tuân theo.

Hoàng đế nội kinh tố vấn

Thiên 77 : SƠ NGŨ QUÁ LUẬN

 •   09/11/2013 09:51:35 AM
 •   Đã xem: 1703

Hoàng Đế nói rằng: Phàm trước khi chẩn mạch, nên hỏi có phải là trước quí mà sau hèn? Nếu vậy, thời dù không trúng tà, bệnh do trong sinh ra. Bệnh đó gọi là Thoát doanh. Nếu trước giàu mà sau nghèo… Bệnh đó gọi là Thất tinh. Năm khí lưu niên, bệnh nó dồn lại. Y công chẩn bệnh, không biết bệnh danh. Đó là một lỗi. [1]

Hoàng đế nội kinh tố vấn

CHƯƠNG 76 : THỊ THUNG DUNG LUẬN

 •   09/11/2013 09:51:13 AM
 •   Đã xem: 1634

Lôi Công hỏi rằng: Can hư, Thận hư, Tỳ hư… Đều khiến con người thân thể nặng nề khó chịu. Nên dùng độc dược, thích và cứu hoặc dùng biêm thách, hoặc dùng thanh dịch v.v… Vậy mà có khi khỏi, có khi không khỏi, là vì sao? [1]

Hoàng đế nội kinh tố vấn

THIÊN 75 : TRỨ CHÍ GIÁO LUẬN

 •   09/11/2013 09:50:52 AM
 •   Đã xem: 1604

Hoàng Đế ngồi ở Minh Đường gọi Lôi công mà bảo rằng: Phàm nói “Tam dương độc chí…” tức là cả Tam dương đến “dồn” làm một lúc. Nó đến dồn như mưa gió, nên ở trên trời sinh điên tật, ở dưới thời sinh lậu tiếc [1]

Hoàng đế nội kinh tố vấn

THIÊN 72 - 73 : LỤC NGUYÊN CHÍNH KỶ ĐẠI LUẬN

 •   09/11/2013 09:48:38 AM
 •   Đã xem: 1989

Hoàng Đế hỏi rằng: Sáu sự hóa, sáu sự biến, thắng với phục, râm với trị cùng những vị cam, khổ, tân, hàm, toan, đạm có nên trước sau như thế nào, tôi đã biết rồi. Duy sự hóa của năm vận, hoặc thuận năm khí, hoặc trái thiên khí, hoặc thuận thiên khí mà trái địa khí, hoặc thuận địa khí mà trái thiên khí, hoặc tương đắc, hoặc không tương đắc... Tôi chưa hiểu được rõ ràng. Giờ muốn suốt “Kỷ” của trời, thuận “lý” của đất, cho vận được hòa, cho hóa được điều, khiến trên dưới hợp đức, không cùng sai bực, trời đất thăng giáng, đều được thích nghi, năm vận tuyên hành, không trái với chính, đều với chính vị thuận nghịch thế nào? Xin cho biết rõ...[1] .

Cám ơn

PHÚC TÂM ĐƯỜNG
Số: 4 B đường Phan Bội Châu, Phường 1, TP Tuy Hòa
Mail: Phuctamduong@gmail.com | ĐT: 0905 147 543

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây